Het Vlaams-Nederlandse Joseph Roth Genootschap werd in 2014 als vzw opgericht door een aantal liefhebbers van het werk van Joseph Roth, als zusterafdeling van het Internationale Joseph Roth Gesellschaft in Wenen. Het bestuur bestaat uit Els Snick (voorzitter), Jos Geysels, Ron Hijman, Ine Waltuch, Frank Ornelis, Doortje Defoer, Bernard Lambrecht, Eric Vlaminck, Femke Foppema, Ilse Josepha Lazaroms en Simon Demeulemeester. Het doel van het Genootschap is het werk van Joseph Roth in het Nederlandse taalgebied bekend te maken en liefhebbers ervan met elkaar in contact te brengen.

In maart 2017 hield het Joseph Roth Genootschap haar eerste ledendiner in Galerie Beau Site in Oostende, met voordrachten van Jeroen Olyslaegers en Erik Vlaminck en tot groot genoegen van alle aanwezigen. Het volgende ledendiner staat gepland voor maart 2018; op de activiteiten-pagina vindt u meer informatie over onze bijeenkomsten en andere evenementen.

We sturen onze leden regelmatig een nieuwsbrief. Hieronder vindt u de links naar de originele brieven die we sinds de lente van 2017 uitgeven.

Nieuwsbrief mei 2017 met onder andere foto’s en een prachtig verslag van het Ledendiner 2017, geschreven door Simon Demeulemeester.

Nieuwsbrief speciale editie over de opening van de tentoonstelling De zomer van 1936 in Oostende (die was te zien in de Venetiaanse Gaanderijen tot en met 19 augustus 2017).

Nieuwsbrief september 2017 met o.a. een verslag van de feestelijke opening van De zomer van 1936, een ode van Dikke Freddy en prachtige kunst van Paul van der Steen.

Nieuwsbrief speciale editie over het Ledendiner 2018.